40+ Hình ảnh đẹp về Đạt Ma Sư Tổ

Đây là những hình ảnh đẹp được chúng tôi sưu tầm về Đạt Ma Sư Tổ.

Ngài là một vị Sư Tổ thứ 28 và cũng là vị Tổ cuối cùng của Phật giáo. Ngài là người sáng lập ra Thiền tông và môn võ Thiếu Lâm Tự nổi tiếng.

Ngài được rất nhiều người dân Đông Nam Á kính trọng và tôn thờ. Tượng Đạt Ma Sư Tổ được sử dụng rất rộng rãi tại Việt Nam với mục đích để trấn trạch cũng như bảo vệ gia đình chống lại tà ma ngoại đao, hung khí xâm nhập vào nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *